ČISTOĆA RIJEKA

Lokacije spremnika za otpad

U privitku je veza prema Portalu otvorenih podataka Grada Rijeke na kojemu su dostupne informacije o lokacijama svih spremnika na području na kojem KD Čistoća gospodari otpadom.