ČISTOĆA RIJEKA

Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

KD ČISTOĆA d.o.o. obavlja djelatnost čišćenja i pranja JPP  na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Bakra te općina Kostrene, Čavle,  Viškovo i Klana. Čišćenje se provodi ručno i strojno specijaliziranim vozilima. Program čišćenja i pranja JPP se svake godine utvrđuje se sa svakom jedinicom lokalne uprave i samouprave.

smetlar.JPG

Osim redovnog programa, djelatnost čišćenja uključuje i:

 

 • jesenski program, koji obuhvaća pojačano čišćenje ulica u užem centru grada, gdje se posebno uklanja lišće s kolnika i pločnika, da ne dođe do začepljenja slivnika uslijed većih oborina
      
 • zimski program, koji sadrži plan organizacije rada pri posipavanju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, te pijeska kojim se posipavaju javne površine
     
 • program čišćenja košarica za otpatke na autobusnim stajalištima i na Korzu u okviru posebnog programa čišćenja korza, koji osim toga obuhvaća ručno i strojno pranje i pometanje, čišćenje žvakačih guma, održavanje čistoće klupa, nadzornu službu, čišćenje ograde i rukohvata na mostu kod hotela Kontinentali sl.
       
 • pojačano čišćenje (pometanje)za vrijeme održavanja proslava kao npr. crkvenih blagdana na Trsatu i oko crkve SV. Vida.
 • KD Čistoća u svom redovnom programu ima i čišćenje plaža u ljetnom razdoblju. Svake godine od 15.05. - 01.06. a prema Ugovoru s Gradom Rijeka, započinje jednokratno čišćenje gradskih plaža uoči sezone kupanja od krupnog i sitnog smeća sa betonskih, asfaltiranih, kamenih, travnatih i ostalih površina plaže. Iza toga od 01.06. započinje program svakodnevnog čišćenja koji završava 01.09. sa mogućnošću produljenja do 15.09. po potrebi. Aktivnosti  održavanja čistoće plaža odnose se na lokacije:  

                       1. MO PEĆINE  

 •       plaža Sablićevo
 •       plaža "2" Sušak 
 •       plaža Glavanovo
 •       plaža Križić
 •       plaža Srebrena
 •       plaža Ružićevo
 •       plaža Grčevo

                      2. MO KANTRIDA

 •        plaža Preluk
 •        plaža "S" zavoj
 •        plaža Akademija
 •        plaža za invalide - Uvala Kostanj
 •        plaža Lungo Mare
 •        plaža Skalete
 •        plaža Bivio
 •        plaža Razbojna
 •        plaža Ploče
 •        plaža Bazen
 •        plaža Vila Nora
 •        plaža Igralište
 •        plaža Brgudi