ČISTOĆA RIJEKA

Travanj, 2015.- Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.g.

Sukladno čl. 20., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br.U-I-1678/2013, NN 13/14.) objavljuje se Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu.DOKUMENTI:
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.g.