ČISTOĆA RIJEKA

Listopad, 2017.- 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16.) objavljuje se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.3-izmjene-i-dopune-Plana-nabave-za-2017.pdf