ČISTOĆA RIJEKA

Lipanj, 2017. - 1. izmjena i dopuna Plana nabave

Sukladno čl.28 ZJN 2016 objavljuje se 1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.
DOKUMENTI:
1. izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu