ČISTOĆA RIJEKA

Kolovoz, 2015. - 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.g.

Sukladno čl. 20., st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br.U-I-1678/2013, NN 13/14.) objavljuje se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu.DOKUMENTI:
3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.g.