ČISTOĆA RIJEKA

Obavijesti i upute korisnicima

Siječanj, 2010.-ODLUKA o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu ("Narodne novine" 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) jedinice lokalne samouprave donijele su Odluku o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom.

DOKUMENTI:

Uplatnica za plaćanje usluga odvoza komunalnog otpada

Naknadu za odvoz kućnog otpada dužni su plaćati svi korisnici koji se nalaze na području gdje je organiziran odvoz kućnog otpada.

Siječanj, 2010.-Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva od 01.01.2010. godine

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), odredbe članka 17 Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08), dana 30.12.2009. godine donesena je Odluka o cijeni odvoza komunalnog otpada iz kućanstva i gospodarstva.

DOKUMENTI:

Cjenik za kućanstvo
Cjenik za gospodarstvo

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na RSS - Obavijesti i upute korisnicima