ČISTOĆA RIJEKA

Upute korisnicima

Kontakti i radno vrijeme za upite korisnika o prijavi građevine, promjeni vlasnika, prodaji usluga, razmještaju posuda i intenzitetu odvoza.

Upiti vezani uz priključenja građevina/stanova te promjene vlasnika ili korisnika:

služba OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

Dolac 14, 51000 Rijeka

 

soba 313, tel.: 051/353-420

e-mail: velimir.knezevic@cistoca-ri.hr

 

soba 315, tel.: 051/353-423

e-mail: doris.vujnovic@cistoca-ri.hr

 

radno vrijeme: od ponedeljka do petka 6:45 - 14:45 sati

 

Upiti vezani uz prodaju usluga i reklamaciju računa:

služba KOMERCIJALNIH POSLOVA

Dolac 14, 51000 Rijeka

 

soba 306, tel.: 051/353-416

e-mail: komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr  

radno vrijeme: od ponedeljka do petka 6:45 - 14:45 sati

 

soba 003, tel: 051/353-403

e-mail: komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr  

radno vrijeme: od ponedeljka do petka 6:45 - 14:45 sati

 

prizemlje (šalter), tel: 051/353-400

e-mail: komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr  

radno vrijeme: stranke se primaju od ponedeljka do petka 7:00 - 12:00 sati

 

Upiti vezani uz razmještaj posuda i intezitet odvoza:

TEHNIČKA SLUŽBA

Dolac 14, 51000 Rijeka

 

soba 316, tel: 051/353-429, 353-430

e-mail: tehnicka.sluzba@cistoca-ri.hr  

radno vrijeme: od ponedeljka do petka 6:45 - 14:45 sati