ČISTOĆA RIJEKA

Travanj, 2012.-Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva od 01.travnja 2012. godine

Temeljem odredbe članka 20 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), odredbe članka 17 Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08), dana 31.03.2012. godine donosi se Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva.
DOKUMENTI:
Cjenik_gospodarenja_komunalnim_otpadom_iz_kucanstva_i_gospodarstva.pdf