ČISTOĆA RIJEKA

05.12.2018. Odluka o načinu prijave/odjave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

U nastavku je dostupna Odluka o načinu prijave/odjave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika.