ČISTOĆA RIJEKA

Sjednice Skupštine Društva

20.07.2018. - 4. sjednica Skupštine Društva

Dana 18.06.2018. godine održana je 4. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim:

28.12.2017. - 3. sjednica Skupštine Društva

Dana 28.12.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3  sa početkom u 14,45 sati održana je 3. sjednica Skupštine Društva

08.06.2017.-23. sjednica Skupštine društva

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, Titov trg 3 sa početkom u 14,00 sati, održana je 23. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

10.04.2017. - 22. sjednica Skupštine Društva

Dana 29.ožujka 2017. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva,  sa  slijedećim dnevnim redom:

03.03.2017. - 21. sjednica Skupštine Društva

Dana 27.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o.  Rijeka, održana je 21. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

12.01.2017. - 19. sjednica Skupštine Društva

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 14,45 sati, održana je 19. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

30.12.2016. - 20. sjednica Skupštine Društva

Dana 30.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 12,00 sati, održana je 20. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

17.10.2016.-17. sijednica Skupštine društva

Dana 28.09.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava, Titov trg 3 , sa početkom u 14,30 sati, održana je 17. sjednica Skupštine Društva sa  slijedećim dnevnim redom:

02.12.2015.-14. sjednica Skupštine Društva

Dana 02.12.2015. (srijeda) s početkom u 13,00 sati održana je 14. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom:

29.09.2015.-13. sjednica Skupštine Društva

Dana 29.09.2015. (utorak) s početkom u 12,30 sati održana je 13. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom:

 

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na RSS - Sjednice Skupštine Društva