ČISTOĆA RIJEKA

Sjednice Skupštine Društva

12.09.2018. 6. sjednica Skupštine Društva

Dana 12.09.2018. godine održana je 6. sjednica Skupštine Društva

04.12.2017. 2. sjednica Skupštine Društva

Dana 04.12.2017. godine (ponedjeljak) u 14,00 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je 2. sjednica Skupštine Društva

04.10.2017. Konstituirajuća sjednica Skupštine Društva

Dana 04.10.2017. godine (srijeda) u 12,20 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva

20.07.2018. - 5. sjednica Skupštine Društva

Dana 27.06.2018.godine u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 održana je 5. sjednice Skupštine Društva sa slijedećim:

20.07.2018. - 4. sjednica Skupštine Društva

Dana 18.06.2018. godine održana je 4. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim:

28.12.2017. - 3. sjednica Skupštine Društva

Dana 28.12.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3  sa početkom u 14,45 sati održana je 3. sjednica Skupštine Društva

08.06.2017.-23. sjednica Skupštine društva

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, Titov trg 3 sa početkom u 14,00 sati, održana je 23. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

10.04.2017. - 22. sjednica Skupštine Društva

Dana 29.ožujka 2017. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva,  sa  slijedećim dnevnim redom:

03.03.2017. - 21. sjednica Skupštine Društva

Dana 27.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o.  Rijeka, održana je 21. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

12.01.2017. - 19. sjednica Skupštine Društva

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 14,45 sati, održana je 19. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
Pretplati se na RSS - Sjednice Skupštine Društva