ČISTOĆA RIJEKA

Organizacija društva po službama

 

DIREKTOR DRUŠTVA:
Jasna Kukuljan, dipl.ing.

Dolac 14, Rijeka

telefon 051 353 409

1. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

voditeljica: Snježana Šuković

telefon 051 353 409

U financijsko-računovodstvenoj službi obavljaju se poslovi financiranja i računovodstvenog praćenja poslovnih, materijalnih i robnih kretanja i obračuna po izvorima, organizacijskim jedinicama i nosiocima, te elektronička obrada podataka, u skladu sa Zakonom i općim aktom.

2. KOMERCIJALNA SLUŽBA

voditelj: Dejan Vujnović

telefon 051 353 409

U komercijalnoj službi obavljaju se poslovi ugovaranja pružanja usluga, fakturiranja ugovorenih usluga, prikupljanja ponuda, izrada kalkulacija cijena, poslovi nabave, prodaje i skladištenja, kontrola stambenog i poslovnog prostora, evidencija istih i dr.

3. SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

v.d. voditelja: Velimir Knežević

telefon 051 353 409

U službi općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se za cjelinu društva opći i kadrovski  poslovi i poslovi društvenog standarda.

 

4. RAZVOJNO-TEHNIČKA SLUŽBA

voditeljica: Marina Babić-Brusić

telefon 051 353 409

U razvojno-tehničkoj službi obavljaju se poslovi istraživanja razvoja uslužnih djelatnosti pojedinih programa i procesa rada, uvođenje novih tehničko-tehnoloških postupaka, poslovi investicijskog održavanja objekata, nadzor nad funkcionalnim korištenjem objekata, poslovi plana i analize, unapređuju se sistemi praćenja rezultata i raspodjele i drugi poslovi vezani za razvoj poslovanja društva.

 

5. SLUŽBA GIS-a, WEB-a I AOP-a

v.d. voditelja: Damir Stolac

telefon 051 353 409

U službi GIS-a, WEB-a i AOP-a prikupljaju se podaci vezani za javno prometne površine kao i za cijelu komunalnu infrastrukturu KD Čistoće (sve vrste posuda). Dobiveni se podaci prilagođavaju odnosno upisuju na tehničku podlogu Grada Rijeke tako obrađeni podaci se analiziraju, te se kroz dobivene analize unapređuje operativni rad društva. Uvodi se bolja kontrola svih troškova stvorenih operativnom djelovanjem na terenu Društvo dobiva jasnu sliku stanja infrastrukture.

 

6. RJ ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Mihačeva draga 37, Rijeka

voditeljica: Minorka Modrić

telefon 051 513 047 

U radnoj jedinici "ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA" obavljaju se uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,uređenje i održavanje krajolika. Uređenje i održavanje parkova, drvoreda, zelenih i rekreacijskih površina. Prikupljanje, ukrcaj i odvoz (biljnog) otpada

 

7. USLUŽNI SEKTOR

Osječka 55, Rijeka

voditelj: Albert Valenčić

telefon 051 226 077

7.1. RJ Komunalni program

voditelj: Hrvoje Kogoj

telefon 051 226 077

U radnoj jedinici "KOMUNALNI PROGRAM" obavljaju se čišćenje i pranje javno-prometnih površina. Čišćenje i pranje javnih WC-a. Odvoz komunalnog otpada iz objekata i brodova, otklanjanje snijega sa pločnika i stubišta i posipavanja istih za vrijeme poledice, čišćenje i uklanjanje pijeska komunalnog podrijetla sa javno-prometnih površina, pločnika i stubišta.

 

7.2. RJ Odvoz otpada iz djelatnosti

voditelj: Thierry Randisi

telefon 051 226 077

U radnoj jedinici "ODVOZ OTPADA IZ DJELATNOSTI" obavljaju se sljedeći poslovi: Prikupljanje, ukrcaj i odvoz tehnoloških otpada iz gospodarskih i drugih subjekata. Čišćenje poslovnih prostora u krugu društva. Čišćenje i odmašćivanje pogona, rezervoara i dr.

 

7.3. RJ Deponij

voditelj: Branko Andrijašević

telefon 051 226 077

U radnoj jedinici "DEPONIJ" obavlja se deponiranje i zbrinjavanje otpada, te održavanje deponija. Servisiranje i održavanje strojeva deponija.

 

7.4. RJ Autopark

v.d. voditelja: Albert Valenčić

telefon 051 226 077

U radnoj jedinici "AUTOPARK" obavlja se tekuće investicijsko održavanje i servisiranje strojeva, vozila i uređaja. Izgradnja, dogradnja, popravak i održavanje posuda za odlaganje otpada

Vlasnička struktura

 

vlasnickaStruktura.GIF.aspx.gif