ČISTOĆA RIJEKA

O nama

Osnovne djelatnosti Društva su skupljanje i zbrinjavanje otpada te čišćenje javnoprometnih površina u gradovima Rijeci, Kraljevici, Bakru i Kastvu te općinama Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Klana.
Uz navedeno, u okviru djelatnosti KD Čistoća je i održavanje javnih WC-a, kupaonica i plaža, te održavanje zelenih površina grada Rijeke.
 
Sjedište uprave:
Dolac 14, Rijeka
telefon 051/353-409
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
 
Sjedište operativnih službi
Osječka 55, Rijeka
telefon 051/226-077
e-mail: operativa@cistoca-ri.hr
 
Radna jedinica Održavanje zelenih površina
Mihačeva draga bb
telefon 051/513-047.
 
Za sva pitanja
Info telefon 0800 99 99 00
Info telefon je besplatan za građane i dostupan za sva pitanja vezana za djelatnost Društva
Info mail info@cistoca-ri.hr