ČISTOĆA RIJEKA

15. rujna 2014.- Plan košnje do 19. rujna 2014. godine

Plan košnje do 29. rujna 2014 možete vidjeti u nastavku.

27. kolovoza 2014.- Plan košnje do 08. rujna 2014. godine

Plan košnje za sljedeći tjedan ( do 08. rujna 2014.) možete vidjeti u nastavku.

18. kolovoza 2014. - Obavijest za građane

Obavijest za stanare ulica Grbaste i Tutnovo

23. lipnja 2014.- Plan košnje za razdoblje od 23. lipnja do 05. srpnja 2014.

Plan košnje za sljedeća dva tjedna (od 23. lipnja do 05. srpnja 2014.) možete vidjeti u nastavku.

06. lipnja 2014.- Projekt dizajna cvjetnih gredica proljeće-ljeto 2014.

Poštovani sugrađani i korisnici naših usluga, predstavljamo vam naš projekt dizajna cvjetnih gredica i programsku knjižicu za 2014. godinu koji smo realizirali u okviru rada radne jedinice Održavanja zelenih površina KD Čistoće d.o.o. 

27. svibnja 2014.-Nadmetanje za prodaju karamboliranog tetretnog vozila GB 181

KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, temeljem Odluke direktora br.191/14 od 26.05.2014.g. objavljuje
NADMETANJE za prodaju karamboliranog tetretnog vozila GB 181 prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama

26. svibnja 2014.- Trenutni raspored košnje na području grada Rijeke

Trenutni raspored košnje možete vidjeti u nastavku.

12. lipnja 2014.- Obavijest građanima koji parkiraju u ulicama Josipa Završnika i Viktora Cara Emina

U petak, 13. lipnja 2014. godine kosit će se uz parkirna mjesta u ulicama Josipa Završnika i Viktora Cara Emina (MO Potok). Molimo građane da sklone ili zaštite svoje automobile kako ne bi dolazilo do zaprljanja ili oštećenja na njima.

02. lipnja 2014.- Plan košnje za razdoblje od 02. lipnja do 16. lipnja 2014.

Plan košnje za sljedeća dva tjedna (od 02. lipnja do 16. lipnja 2014.) možete vidjeti u nastavku.

21. svibnja 2014.- Plan košnje za drugu polovicu svibnja 2014.

Raspored košnje za drugu polovicu svibnja 2014. godine možete vidjeti u nastavku.

Pretplati se na Čistoća d.o.o. RSS