ČISTOĆA RIJEKA

Igor Štok održao predavanje 8. prosinca 2006.-Integraph dan 2006. - gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina u prstenu grada Rijeke a sve na temu potrebe i prednosti uvođenja GIS-a u jedinice lokalne samouprave.

TEB Informatika je 8. prosinca 2006. kao Principal Registered Solution Provider za Intergraph u Republici Hrvatskoj organizirala Intergraph dan u Rijeci u Gradskoj vijećnici.

Skup je namijenjen kako postojećim tako i potencijalnim korisnicima čija su područja interesa GIS tehnologija i prostorne komponente sustava. Skup je privukao oko 100 ljudi.

Šareni kamioni Čistoće na ulicama grada....

Jeste li već uočili šarene kamione Čistoće na ulicama? Ako niste, obratite pažnju na kamione oslikane prepoznatljivim dijelovima našega grada. Osim što ljepše izgledaju, svaki od njih ima i svoju edukativnu poruku!

Ožujak, 2012.- Tipizirane kartonske kutije za odlaganje papira

U cilju poštivanja načela da se sav otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora oporabiti, a koji proizlazi iz Zakona o otpadu te činjenici da papir predstavlja izvrsnu sirovinu za daljnju preradu nudimo mogućnost postave tipiziranih kartonskih kutija za odlaganje papira unutar vašeg poslovnog prostora, u urede i na hodnike.

21.10.2011.-NADMETANJE ZA PRODAJU VOZILA AUTOSMEĆAR

KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, temeljem Odluke direktora br. 548/11 od 19.10.2011. godine objavljuje nadmetanje za prodaju vozila autosmećar.

Pretplati se na Čistoća d.o.o. RSS