ČISTOĆA RIJEKA

KONTAKTI

Sjedište uprave:
Dolac 14, Rijeka
telefon 051/353-409
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
 
Sjedište operativnih službi
Osječka 55, Rijeka
telefon 051/226-077
e-mail: operativa@cistoca-ri.hr
 
Radna jedinica Održavanje zelenih površina
Mihačeva draga bb
telefon 051/513-047
 
Za sva pitanja
Info telefon 0800 99 99 00
Info telefon je besplatan za građane i dostupan za sva pitanja vezana za djelatnost Društva
Info mail info@cistoca-ri.hr