ČISTOĆA RIJEKA

22. travnja 2014.-Najava akcije na Korzu-Primarno odvajanje otpada

U srijedu, 23. travnja 2014. godine u 10.00 u Ri Infu na Korzu u Rijeci Udruga Žmergo u suradnji s KD Čistoćom organizira predstavljanje za medije i događaj na Korzu POOK – Primarno odvajanje otpada na Korzu.Ovim događajem želi se potaknuti građane Rijeke da postanu aktivni sudionici u odvajanju otpada te ćemo zato ponovno predstaviti naše Otpadnike, odnosno spremnike za papir, staklo-metal-plastiku i tetra ambalažu.
Na događaju će biti najavljena i akcija čišćenja divljih odlagališta u sklopu kampanje Zelena čistka u subotu 26. travnja 2014. godine čiji je cilj potaknuti građane da aktivno doprinesu akciji čišćenja divljih odlagališta. KD Čistoća zato i ove godine sudjeluje u ovim akcijama podrškom u organizaciji i opremi te na taj način aktivno promovira održivo gospodarenje otpadom.