ČISTOĆA RIJEKA

19.05.2015.- Zelena čistka

Grad Rijeka i KD Čistoća d.o.o. i ove su godine sudjelovali u 4. velikoj ekološkoj akciji Zelenoj čistki te se time pridružuju mnogim gradovima i općinama na području Hrvatske.Kao dio svjetske akcije World Clenup 2015, koja okuplja 112 zemalja i više milijuna aktivnih građana željnih promjene i ove godine su volonteri pridonijeli čišćem okolišu. Svake godine velik broj volontera zajedničkim snagama doprinosi čišćoj i zelenijoj Rijeci. U tri dosadašnje akcije skupljeno je preko 150 t otpada koji je i primarno odvajan te zbrinut na za to predviđenim mjestima.

Akcija je održana u više odvojenih događaja i više jedinica lokalne samouprave, tako da je 17. i 18. travnja održana na Preluku i u Dragi, 25. travnja u Kraljevici, Bakru i Klani, 8. svibnja u Jelenju, a 9. svibnja kod Banskih vrata na Rječini, na Drenovi u Urbanim vrtovima te na Srdočima. Također je 9. svibnja održana i Plava čistka na Kantridi.

Ukupno je sudjelovalo oko 500 volontera, a KD Čistoća d.o.o. je i ove godine podržala ovu ekološku akciju osiguravši postavu kontejnera za otpad na lokalitete održavanja Zelene čistke, kamione za odvoz otpada, djelatnike za izvršavanje potrebnih radova na uređenju te vreće i rukavice za volontere, a sve s ciljem što uspješnijeg provođenja ove akcije. Fotografije ustupljene od Udruge Žmergo.