ČISTOĆA RIJEKA

17. lipnja 2014.-'Otpadnici na ulicama'- ciklus miniedukacija za djecu predškolske dobi u općini Viškovo

KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke u suradnji s Općinom Viškovo omogućila je djeci polaznicima dječjih vrtića na Viškovu edukaciju na temu „Otpadnici na ulicama“ čiji je cilj bio kod djece promicati ekološke vrijednosti te prijateljski odnos prema okolišu.
Radi se o aktivnostima koje su povezane s uvođenjem odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Viškovo, a u organizaciji riječke Čistoće te posebno uz pomoć same Općine koja je aktivno organizirala edukacijske aktivnosti. S obzirom na ciljanu skupinu, ove edukacijske aktivnosti predstavljaju specifičan izazov, posebno kada je riječ o najmlađima.

Edukacije u Općini Viškovo na temu odvojenog prikupljanja otpada održane su u dječjim vrtićima Maza, Loptica, Zvončica i Malik od 9. do 12. lipnja, a posljednja u nizu je održana u Dječjem vrtiću Viškovo, 16. lipnja 2014.  za još dvije grupe „vrtićara“. Sveukupno je edukacijama obuhvaćeno više od dvjesto djece predškolske dobi.

                     otpadnici na ulicama.jpeg

Svakodnevno se u našim domovima pa tako i u vrtiću proizvodi puno otpada kojeg se želimo riješiti, te ga bacamo u kantu za smeće. Predmeti kao što su tetra ambalaža, papir, plastika, metal i staklo u tom trenutku možda nam izgleda kao smeće i nemaju nikakvu svrhu, ali ono što jednima predstavlja smeće, drugima koristi kao vrijedna sirovina koja se koristi za dobivanje novih proizvoda ili energije te doprinosi zaštiti okoliša.

Stoga su odgajateljice u vrtićima pozvale „Otpadnike“ koji će pomoći u našoj misiji: odvajanju i razvrstavanju otpada u određene kante. Za tu su priliku nabavljeni i posebni spremnici od 40 litara tako da i djeca mogu na primjeru vidjeti kako se odvojeno prikuplja otpad.

Odlučili smo djecu uključiti u razvrstavanje otpada te im objasniti što se događa s tim otpadom i što to znači reciklirati, jer recikliranjem otpada činimo puno za zaštitu prirode i okoliša, te sebi i svojoj djeci omogućujemo kvalitetniji i zdraviji život.

Pričajući zanimljivu pripovijetku-suvremenu bajku „Otpadnici na ulicama“ kroz koje nas je djelatnik Čistoće upoznao s „Otpadnicima“, objašnjene su sve njihove uloge i kako su „Otpadnici“ pomogli drugoj djeci. Djeca su imala priliku primijeniti naučeno znanje te otpad razvrstati po našim otpadnicima. Cilj je da naša djeca od najranije dobi steknu naviku odvajanja otpada i brinu se o svom okruženju i čistoći okoliša svoje planete Zemlje kako bi mogli na njoj zdravo živjeti i uživati.