ČISTOĆA RIJEKA

13. lipnja 2014.- Ciklus miniedukacija djece osnovnih škola u Rijeci o primarnoj selekciji

U proteklih je mjesec dana KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke u suradnji s Policijskom upravom Primorsko-goranske županije održavala niz edukativnih predavanja u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke.Tema predavanje je primarna selekcija otpada, točnije „Otpadnici na ulicama“, a namijenjena su prije svega učenicima trećih razreda osnovnih škola iz Rijeke. Predavanja su održali djelatnici Komunalnog društva Čistoća d.o.o iz Rijeke uz prezentaciju i razgovor s učenicima i nastavnicima o temama korisnih sirovina iz otpada.
Cilj edukativnih predavanja je promicanje ekoloških vrijednosti i preuzimanje odgovornosti svakog pojedinca za održivost zajednice te prijateljski odnos prema okolišu.