ČISTOĆA RIJEKA

10.11.2015.-KD Čistoća d.o.o. Rijeka primilo zahvalnicu za sudjelovanje u projektu Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje

Za sudjelovanje u Riječkom programu lokalnog partnerstva Grad Rijeka je KD Čistoća uručio zahvalnicu za sudjelovanje u  projektu Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo Dječjeg vrtića Drenova. Osim KD Čistoća u istom je projektu zahvalnicu dobio i naš djelatnik Milenko Pavlić.
Riječki program lokalnog partnerstva omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, cvjetne gredice, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji…).
Kao ciljevi ovoga projekta ističu se:
·         poticanje vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe građana na sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
·         razvijanje partnerskog i suodgovornog odnosa Grada i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici;
·         omogućavanje bržeg rješavanja dijela problema komunalne infrastrukture onih građana i mjesnih odbora koji su spremni na osobni angažmana i aktivno sudjelovanje te
·         postizanje većih društvenih i ekonomskih učinaka udružujući sredstva javnog i privatnog sektora uz snažan doprinos lokalne zajednice
Još jednom ističemo da smo iznimno ponosni na svaku ovakvu pohvalu koje nas obavezuju na još kvalitetniji rad i zalaganje unutar naše lokalne zajednice.

 

Ri-Partnerstvo1.jpg.aspx.jpeg

Ri-Partnerstvo2.jpg.aspx.jpeg