ČISTOĆA RIJEKA

09. lipnja 2014.-Edukacija u dječjem vrtiću Maza na Marinićima

U ponedjeljak, 9. lipnja 2014. godine u Dječjem vrtiću „Maza“ na Marinićima KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke u suradnji s Općinom Viškovo omogućila je djeci edukaciju na temu „Otpadnici na ulicama“ čiji je cilj bio kod djece promicati ekološke vrijednosti te prijateljski odnos prema okolišu.Ovo je tek prva od niza edukacija koje se sljedećih dana odvijaju u Općini Viškovo na temu odvojenog prikupljanja otpada.

               
 
Svakodnevno se u našim domovima pa tako i u vrtiću proizvodi hrpa otpada kojeg se želimo riješiti, te ga bacamo u kantu za smeće. Predmeti kao što su tetra ambalaža, papir, plastika, metal i staklo u tom trenutku možda nam izgleda kao smeće i nemaju nikakvu svrhu, ali ono što nama predstavlja smeće, drugima koristi kao vrijedna sirovina koja se koristi za dobivanje novih proizvoda ili energije te doprinosi zaštiti okoliša.
Stoga su tete u vrtiću odlučile pozvati „Otpadnike“ koji će nam pomoći u našoj misiji: odvajanju i razvrstavanju otpada u određene kante. Odlučili smo djecu uključiti u razvrstavanje otpada te im objasniti što se događa s tim otpadom i što to znači reciklirati, jer recikliranjem otpada činimo puno za zaštitu prirode i okoliša, te sebi i svojoj djeci omogućujemo kvalitetniji i zdraviji život.
Pričajući zanimljive priče kroz koje nas je djelatnik Čistoće upoznao s „Otpadnicima“, objašnjene su sve njihove uloge i kako su „Otpadnici“ pomogli drugoj djeci.
Djeca su imala priliku primijeniti naučeno znanje te otpad razvrstati po našim otpadnicima. Cilj je da naša djeca od najranije dobi steknu naviku odvajanja otpada i brinu se o svom okruženju i čistoći okoliša svoje planete Zemlje kako bi mogli na njoj zdravo živjeti i uživati.
 
„Čuvajmo našu Zemlju jer ona čuva nas.“