ČISTOĆA RIJEKA

Program odvoza glomaznog otpada u 2019. godini

DOKUMENTI:

Rijeka

Napomena:

Spremnici za glomazni otpad postavljaju se u terminima navedenim na ovim stranicama, a za pojedine lokalitete, najljubaznije molimo korisnike da kontaktiraju svoje jedinice lokalne samouprave, odnosno mjesne odbore Grada Rijeke, na čijim stranicama se ažuriraju od strane mjesnih odbora utvrđeni lokaliteti.

Podaci su dostupni i na Portalu otvorenih podataka Grada Rijeke.

NARUDŽBA SPREMNIKA ZA GLOMAZNI OTPAD

              Spremnik za odvoz glomaznog otpada tzv. baja može se naručiti i o vlastitom trošku po  cijeni od 400 kuna za baju od 3mili po cijeni od 600 kuna za baju od 5m3.
              
              Za sve dodatne informacije kontaktirati na tel. 353-416 Komercijalna služba.
N A P U T A K o ukrcaju otpada u kontejnere od 5m3

              Praksa je pokazala, što je potvrđeno i od strane naše operativne službe, da korisnici naših
 usluga odvoza neopasnog otpada koje se obavljaju kontejnerom (bajom) od 5 m³  nakrcaju iste preko
 ruba kontejnera do visine jarma mehanizma za podizanje kontejnera.

             Kako su naši vozači upozoreni od strane Komunalne inspekcije i Prometne policije da ne  smiju voziti iznad ruba kontejnera (baje) tj.više od 5m³ otpada, molimo vas kao korisnike  naših  usluga da se u buduće pridržavate ovog naputka o ukrcaju vašeg otpada.

 

 

Slika prikazuje nepravilno popunjenu baju
nepravilnaBaja.JPG.aspx.jpeg