ČISTOĆA RIJEKA

Bakar

Za odvoz glomaznog otpada s područja Bakra trebate postupiti prema uputama koje su navedene na mrežnim stranicama www.bakar.hr, a nadležne službe Grada Bakra će potom Vaš popunjeni zahtjev proslijediti KD Čistoća d.o.o. Rijeka.