ČISTOĆA RIJEKA

Održavanje čistoće

Lokacije spremnika za otpad

Lokacije spremnika za otpad

Odvojeno prikupljanje otpada

Zašto odvajati otpad? Otpad je izvor sekundarnih sirovina stoga njegovim odvojenim prikupljanjem štedimo prirodne sirovine i energiju. Također, štedimo dragocjeni odlagališni prostor i smanjujemo onečišćenje vode, zraka i tla. Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka. Osim u takve posude, građani grada Rijeke mogu donijeti otpad koji se može reciklirati i na RECIKLAŽNA DVORIŠTA PEHLIN I  MIHAČEVA DRAGA.

Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

KD ČISTOĆA d.o.o. obavlja djelatnost čišćenja i pranja JPP  na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Bakra te općina Kostrene, Čavle,  Viškovo i Klana. Čišćenje se provodi ručno i strojno specijaliziranim vozilima. Program čišćenja i pranja JPP se svake godine utvrđuje se sa svakom jedinicom lokalne uprave i samouprave.

Odvoz i deponiranje otpada

KD ČISTOĆA d.o.o. obavlja djelatnost odvoza komunalnog i glomaznog otpada na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Bakra te općina Kostrene, Čavle, Jelenje, Viškovo i Klana. Odvoz otpada se obavlja pomoću cca 120 raznih, pretežno specijalnih vozila od trokolica do brodova kojima se odvozi otpad sa brodova, te cca. 8000 raznih kontejnera od 80 litara zapremine do tzv. ROLL i PRESS kontejnera sa kapacitetom do 50 m3 rasutog otpada.

Pretplati se na RSS - Održavanje čistoće