ČISTOĆA RIJEKA

28.05.2018. Plan košnje od 28. svibnja do 02. lipnja 2018. godine

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Podmurvice

2. MO Turnić

3. MO Podvežica

4. MO Gornji Zamet - MO Pehlin

5. MO Vojak - MO Krimeja

6. MO Kantrida (podizvođač)

7. MO Srdoči - Park Mlaka

8. Park Crvenog križa (podizvođač)

9. Park J. Vlahovića

Pokošeni mjesni odbori

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Školjić

4. MO Brajda- Dolac 

5. MO Trsat (osim Kampusa)

6. MO Banderovo

7. MO Pašac

8. MO Sv. Kuzam

9. MO Potok

10. MO Brašćine-Pulac

11. MO Škurinjska draga

12. MO Mlaka

13. MO Pećine

14. MO Drenova

15. MO Kozala

16. MO Orehovica

17. MO Gornja Vežica

18. MO Belveder

19. MO Grbci

20. MO Zamet

21. MO Sveti Nikola

22. MO Škurinje

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice)

Pokošeni parkovi

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Bobijev park

4. 1. maja

5. Park Nike Katunara

6. Park u Kontuševoj

7. Park A. Cesarca

8. Vidov park

9. Park I. L. Ribara

10. Park N. Hosta

11. Park uz groblje Kozala

Dijelovi parkova Heroja (Trsat), Mlaka i Crvenog križa (glavni travnjaci)