ČISTOĆA RIJEKA

21.06.2018. Plan košnje od 26. do 30. lipnja 2018.

Plan košnje u mjesnim odborima

1. MO Pećine

2. MO Brajda-Dolac

3. MO Brašćine-Pulac

4. MO Srdoči

5. MO Kantrida

6. MO Banderovo

7. MO Drenova

8. MO Podvežica