ČISTOĆA RIJEKA

03.05.2019. Plan košnje od 06.05. do 11.05.2019.

Košnja se obavlja u:

1. MO Brašćine–Pulac

2. MO Mlaka

3. MO Turnić

4. MO Banderovo

5. MO Bulevard

6. MO Srdoči

7. MO Kantrida (od 06.05.)

8. MO Podvežica (od 06.05.)

9. MO Drenova (od 06.05.)

 

Pokošeni mjesni odbori

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Pećine

4. MO Brajda-Dolac

5. MO Potok

6. MO Trsat

7. MO Školjić

 

Pokošeni parkovi:

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Vidov park

4. Park A. Cesarca

5. Park Nike Katunara

6. Park 1. maja

7. Park Mlaka

8. Park N. Hosta

9. Park u Kontuševoj

10. Bobijev park

11. Park I. L. Ribara

12. Park uz groblje Kozala

Pokošeni su i središnji travnjaci u parkovima Heroja i Crvenog križa.

U slučaju lošega vremena (kiše), radovi se odgađaju do poboljšanja.