ČISTOĆA RIJEKA

02.05.2018. - Plan košnje od 2. svibnja 2018. godine

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Škurinjska draga

2. MO Potok pa se nastavlja u MO Mlaka

3. MO Škurinje (podizvođač)

4. MO Drenova (podizvođač)

5. MO Gornja Vežica - između ulica Dr. Z. Kučića i Braće Stipčić (podizvođač)

6. MO Zamet - B. Vidasa i A. Pilepića (podizvođač)

7. MO Zamet - Braće Baćić pa prema Braće Mohorić (podizvođač)

8. MO Brašćine-Pulac, MO Kozala i MO Belveder

9. MO Pećine

10. MO Srdoči

11. Park N. Hosta

12. MO Kantrida (podizvođač)

Pokošeni mjesni odbori – u cijelosti

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Školjić

4. MO Brajda-Dolac

5. MO Trsat (osim oko Kampusa)

6. MO Banderovo

7. MO Pašac

8. MO Sv. Kuzam

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice)

Pokošeni parkovi

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Bobijev

4. 1. maja

5. Dodatno: dijelovi Parka heroja (Trsat), Parka Mlaka i Parka Crvenog križa (glavni travnjaci)