Mobilna reciklažna dvorišta i reciklažna dvorišta Pehlin i Mihačeva draga
MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Na području grada Rijeke određeno je ukupno 19 lokacija na kojima će se nalaziti mobilna reciklažna dvorišta. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokalitetu dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

Termine i lokalitete na kojima će se nalaziti mobilna reciklažna dvorišta možete pogledati OVDJE.

Samostalno mobilno reciklažno dvorište
U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža, metal, ambalaža opasnih tvari.

Radno vrijeme: 0-24
Mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom
U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, tetra ambalaža, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje.

Radno vrijeme: pon 10.00-15.00, uto - pet 10.00-17.00 i sub 08.00-15.00 sati.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PEHLIN

Kontakt: 091 226 0258

 LOKACIJA I RADNO VRIJEME
 

mapaPehlin.JPG


 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MIHAČEVA DRAGA

Kontakt: 091 2275 240

 LOKACIJA I RADNO VRIJEME
 

mapaMDraga.JPG


Neopasni otpad koji se prihvaća na reciklažnim dvorištima jest:

 

papir i karton

višeslojna tzv. tetrapak ambalaža

staklena ambalaža

plastika i plastična ambalaža

najlon

drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu

željezo i obojene metale

električne i elektroničke uređaje

otpadne gume

 

Opasan otpad (ulja, boje, lakove, baterije, lijekove i dr.) ne primamo!

 

 


Reciklažna dvorišta

Grad Rijeka je planirala izgradnju 12 reciklažnih dvorišta, a za početak jedno na istočnom i drugo na zapadnom djelu grada.

  • U reciklažnom dvorištu predviđeno je odvojeno prikupljanje onih vrsta otpada koje se mogu dalje reciklirati.
  • Reciklažno dvorište ima namjenu za prikupljanje otpada isključivo od građanstva.
  • Reciklažno dvorište osim radnog vremena ima istaknutu obavijest o vrstama otpadakoje prima.BESPLATNI INFO TELEFON

0800 999 900


e-mail: info@cistoca-ri.hr
Tražilica

Lokacije spremnika na ulicama

Letak - Otpadnici na ulicama