Program odvoza glomaznog otpada u 2018. godini
DOKUMENTI:

Bakar
Čavle
Jelenje
Kastav
Klana
Kostrena
Kraljevica
Rijeka
Viškovo


NARUDŽBA SPREMNIKA ZA GLOMAZNI OTPAD
              Spremnik za odvoz glomaznog otpada tzv. baja može se naručiti i o vlastitom trošku po  cijeni od 400 kuna za baju od 3mili po cijeni od 600 kuna za baju od 5m3.
              
              Za sve dodatne informacije kontaktirati na tel. 353-416 Komercijalna služba.
N A P U T A K o ukrcaju otpada u kontejnere od 5m3

              Praksa je pokazala, što je potvrđeno i od strane naše operativne službe, da korisnici naših
 usluga odvoza neopasnog otpada koje se obavljaju kontejnerom (bajom) od 5 m³  nakrcaju iste preko
 ruba kontejnera do visine jarma mehanizma za podizanje kontejnera.

             Kako su naši vozači upozoreni od strane Komunalne inspekcije i Prometne policije da ne  smiju voziti iznad ruba kontejnera (baje) tj.više od 5m³ otpada, molimo vas kao korisnike  naših  usluga da se u buduće pridržavate ovog naputka o ukrcaju vašeg otpada.

 Slika prikazuje nepravilno popunjenu baju
nepravilnaBaja.JPG

BESPLATNI INFO TELEFON

0800 999 900


e-mail: info@cistoca-ri.hr
Tražilica

Lokacije spremnika na ulicama

Letak - Otpadnici na ulicama
Plakat - Otpadnici na ulicama
    
iso.JPG

Koliko smo ekološki osvješteni?
Odvajate li otpad u svom kućanstvu? Odvajate li otpad u svom kućanstvu?